Yrityksen sukupolvenvaihdos

Sukupolvenvaihdos tarkoittaa sitä, että yritystoiminta siirretään omistajan elinaikana toimintaa jatkavalle lapselle tai muulle henkilölle. Yritystoiminta voi siirtyä myös perintönä tai testamentilla jatkajalle. Yrityksen sukupolvenvaihdos on mahdollista toteuttaa usealla eri tavalla. Jokaisen sukupolvenvaihdoksen yhteydessä autamme asiakasta valitsemaan osapuolten ja olosuhteiden kannalta parhaan mahdollisen vaihtoehdon.

Yrityksen sukupolvenvaihdos on mahdollista toteuttaa usealla eri tavalla. Jokaisen sukupolvenvaihdoksen yhteydessä autamme asiakasta valitsemaan osapuolten ja olosuhteiden kannalta parhaan mahdollisen vaihtoehdon.Lakitoimisto Modus Oy

Luopuva osakas tai yrittäjä voi luopua omistuksestaan joko vaiheittain tai kerralla. Luovutustapoja on useita erilaisia. Luovuttaminen voi tapahtua lahjoituksena, jolloin lahjansaaja maksaa lahjaveron täysimääräisenä tai huojennettuna. Luovutus voi tapahtua myös kaupalla joko käypään tai niin sanottuun lahjanluonteiseen hintaan. Yhtiöön on saattanut kertyä varallisuutta, jota on mahdollista käyttää osana sukupolvenvaihdoksen rahoitusta. Selvitämme veroseuraamukset luovuttajan, jatkajan ja yhtiön verotuksessa, myös ennakkoratkaisu verottajalta voi olla tarpeen veroseuraamusten varmistamiseksi.

Lakimies Julia Saraste - Lakitoimisto Modus Oy - Tampere

Sukupolvenvaihdosprosessin vaiheet

Toteuttaessamme sukupolvenvaihdoksen, käymme asiakkaan kanssa läpi prosessin eri vaiheet ja aikataulun. Sukupolvenvaihdoksen toteuttaminen aloitetaan aina tapaamisella, jossa useimmiten on mukana sekä luopuja että jatkaja.

Ensimmäisessä tapaamisessa kartoitetaan yrityksen ja yrittäjien tilannetta: osapuolten toiveet ja tavoitteet, yrityksen taloudellinen tilanne ja tätä kautta käytettävissä olevat toteutusvaihtoehdot. Tämän jälkeen laaditaan sukupolvenvaihdossuunnitelma sisältäen yrityksen arvonmäärityksen, eri toteutusvaihtoehdot, niiden verovaikutukset ja alustavan aikataulun.

Lisäksi laadimme tarvittavat laskelmat pankkiin ja muille rahoittajille rahoituksen järjestelyä varten. Tämän jälkeen sukupolvenvaihdos toteutetaan valitulla tavalla ja sovitussa aikataulussa.